Tillbehör för slaggrindar

Ett grindsystem med en så kallad slaggrind innebär att en eller två grindblad används för att reglera passage in eller ut. Slaggrinden kan fås som både enkel- och dubbelgrind. Vi har tillbehör till dessa i form av kuggstänger, fotoceller, fjärrkontroller mm.

Här är våra tillbehör till slaggrindar