Dubbel slaggrind

Ett grindsystem med en dubbel slaggrind innebär att två grindblad används för att reglera passage in eller ut. Om slaggrinden i din grindöppning skall öppnas utåt eller inåt väljer du själv, men inåt är det absolut vanligaste.