Slaggrindar

Ett grindsystem med en så kallad slaggrind innebär att en eller två grindblad används för att reglera passage in eller ut. Slaggrinden kan fås som både enkel- och dubbelgrind. Om slaggrinden i din grindöppning skall öppnas utåt eller inåt väljer du själv, men inåt är det absolut vanligaste.