PORTMOTORER

Spørsmål ved kjøp

Det er ikke så vanskelig å velge riktig portmotor. Hvis portstolpene dine er bredere enn 300 mm x 300 mm og skal åpnes innover, anbefaler vi lenkemotoren SCARABEO
Hvis du har smalere innlegg, anbefaler vi:

  • EON (rask motor som åpner på 10 sekunder) kan håndtere portblader opp til 4 meter og 300 kg.
  • ROTELLO for store tunge porter eller porter som er tette og hvor det er mye vind.

Ja ikke noe problem!

Skal portene åpnes utover anbefaler vi EON eller ROTELLO. Portmotorene monteres så på samme side av portstolpen der portbladet er. Den eneste ulempen er at passasjen (avstanden mellom portstolpene) blir noe smalere, da brakettene der motorene er festet strekker seg litt fra portsetet.

Alle pakkene er komplette og inneholder det du trenger for å installere dem. 2 portmotorer eller 1 portmotormotor ved kjøp av en enkelt port. Styreboks, braketter for å feste motorer til både port og portstolpe, 2 fjernkontroller og 1 par fotoceller.

Ja, alle våre produkter er tilpasset det svenske klimaet. Alle 230V portmotorer har også en vinterfunksjon som du kan stille inn når det blir kaldt.

JA! Tilgjengelig under tilbehørsmenyen. Våre fjernkontroller passer til alle våre portmotorer.

Det er flere forskjellige. Alle våre passasjesystemer fungerer med alle våre produkter. De vanligste er GSM-åpnere med appkontroll, trådløs kodelås, trykknapp for utendørs eller trådløs trykknapp for innendørs

JA! Med vår 2-kanals radiomottaker (QK-R02) kan du enkelt koble til eksisterende motorer og integrere med produktene våre og kun bruke vår fjernkontroll til å styre all automatisering.

Spørsmål om installasjon/feilsøking

  1. Det vanligste er at portmotorene er satt til å fungere for kort tid. Når det blir kaldt ute eller hvis det blåser mye, kan tiden variere noe. Øk antall sekunder på A2 og B2. Still inn tidene på A2 og B2 slik at motorene jobber i (slow down modus) ca 5-10 sekunder etter at portene har stoppet mot stopperne i lukket stilling.
  2. Hvis du fortsatt har problemer, sjekk at motoreffekten er satt til maksimum, ved å sette A5, A6, B5, B6 til 10.

230V og vi anbefaler 4 x 1,5mm2 opp til kontrollboksen og også mellom motorene.

Still inn vinterfunksjonen L1 til 2 eller 3 om nødvendig.

Jeg får feilmelding 9A eller 9B og portene beveger seg ikke (termisk beskyttelsesmodus.

  • Hvis du har åpnet og lukket motorene mye på kort tid, kan de bli overopphetet – la dem avkjøles.
  • Du er i ferd med å installere når du får denne feilmeldingen – kan skyldes en løs eller feilkoblet kabel. Sjekk alle kabler at de er sikre og riktig tilkoblet.
  • Prøv å bytte motorer i kontrollboksen og se om det er samme feilmelding eller om det endres fra 9A til 9B eller omvendt

Automatisk stenging er satt men fasene er reversert og kontrollboksen tror den er åpen når den er lukket. Bytt fase 13, 15 og 16, 18.

Fasene er reversert. Bytt fase 13, 15 og 16, 18.

AUTOMATISKE BARMS ICARUS

Spørsmål ved kjøp

Det finnes flere forskjellige lengder på bommer. 3m, 4,5m, 5,5m og 6,25 meter. Alle pakkene er komplette og inneholder det du trenger for å installere dem. 1 styreboks, 2 fjernkontroller og 1 par fotoceller samt motplate og forankringsskruer for å støpe bomhuset. Ved kjøp av bom over 3m følger det også med en bomlås som bommen skal hvile på i lukket stilling.

230V eller 24V. Bommen kan drives av et solcellepanel som vi selger.

JA! Tilgjengelig under tilbehørsmenyen. Mer enn 200 kan programmeres for bommene.

JA! Bom på 4,5 meter og over har teleskopbom, som gjør at lengden kan reduseres noe ved behov. Bare sørg for at bommen fortsatt kan balanseres under installasjonen hvis du endrer lengden.

Det er flere forskjellige. Alle våre passasjesystemer fungerer med alle våre produkter. De vanligste er GSM-åpnere med appkontroll, trådløs kodelås, trykknapp for utendørs eller trådløs trykknapp for innendørs. Brannvesenbrytere slik at nødetatene kan åpne med egen nøkkel er også populært da dette kan være et krav i enkelte installasjoner.